ติดต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่อยู่ 234 ม.11 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์  042-808-000 ต่อ 49100
088-572-9267, 081-049-0191
Facebook คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
Fanpage BizcomLRU
Share To ...