ผลงานนักศึกษา

โปรแกรมประยุกต์ |แอปพลิเคชัน| ฐานข้อมูล | เว็บไซต์ | เกมส์ | สื่อการสอน | แอนนิเมชั่น

เกมคณิตศาสตร์ แอนเมชัน 3D
ระบบจัดการข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จังหวัดเลย
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติเรื่องตำนานพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
       การพัฒนาระบบบริการห้องพยาบาลกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
เว็บไซต์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท๊อปกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลา จังหวัดเลย
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ ของสัตว์ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม
การพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าร้านเมืองเลยโอท๊อป
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านนาอ้อ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
ระบบควบคุมการจ่ายไฟอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือของโรงยิมและสนามกีฬาร่วมใจมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ระบบประเมินความพึงพอใจกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ระบบการยืมคืนเล่มโครงงานด้วยคิวอาร์โค้ดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่องวิถีชุมชนชาวไทยดำบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดีหมีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติเรื่องประเพณีผีขนน้ำ
 
   
 
Share To ...