การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลวันที่ 20 พฤษภาคม 256

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ด้วยระบบ VDO Conference

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share To ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *